Rodzice i Wolontariusze

Górski Uniwersytet Ludowy to nie tylko przestrzeń dla młodych zaangażowanych w naukę gry i śpiewu, zgłębiających tradycje i kulturę Beskidu Żywieckiego. Po raz pierwszy w sposób zorganizowany i tak szeroki do współtworzenia projektu związanego z muzyką ludową zostali zaproszeni dorośli – rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji Braci Golec, studenci i absolwenci studiów pedagogicznych i etnologicznych, muzycy z zespołów regionalnych i wszyscy ci, których ścieżki z grą i śpiewem się rozminęły, ale poszukują możliwości powrotu. Rodzice i wolontariusze to najliczniejsza grupa skupiona wokół Górskiego Uniwersytetu Ludowego. Niesie ze sobą potężny potencjał, ponieważ każdy z rodziców może wnieść coś cennego - wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, czyli wszystko, czego potrzeba, by wspólnie organizować atrakcyjne wydarzenia, inspirować się wzajemnie, wspierać dzieci w ich rozwoju artystycznym. Górski Uniwersytet Ludowy pozwala rodzicom i wolontariuszom na zaangażowanie się w projekt, w zależności od ich zdolności i możliwości, jednak bez obowiązku, nudy i przymusu. Jedni uczestniczą w organizacji koncertów swoich pociech i wydarzeń w ramach Górskiego Uniwersytetu Ludowego (np. Dnia Stroju Ludowego), inni dokładają swoją cegiełkę do Letnich Warsztatów Artystycznych, zgłaszając się do pomocy, jeszcze inni spotykają się co tydzień, by razem pośpiewać na zajęciach Chóru Ludowego. Cyklicznie odbywają się również warsztaty śpiewu białym głosem dla członków chóru. Regularne spotkania stwarzają pole do szerokiej komunikacji i burzy mózgów, a część z nich jest okazją do samodzielnego zgłębiania tradycji ludowych. Zaangażowanie rodziców w projekt pozwala im zrobić coś dobrego dla swoich najbliższych, zobaczyć z bliska, co robią dzieci, doświadczyć na własnej skórze podobnych emocji oraz poznać tradycje Beskidu Żywieckiego i muzykę ludową od środka.


Strefa logowania dla rodziców/wolontariuszy


Czytaj…