Fotorelacja z koncertu laureatów

II Święta Pieśni – przegląd im. Zofii i Józefy Sordyl

  • Spotkanie z Barbarą Rosiek – rozmowa o znaczeniu pieśni w kulturze
  • Prezentacja materiałów archiwalnych
  • Wspólne śpiewanie z mistrzami śpiewu żywieckiego Siostry Sordyl, Przyłękowianki, Grażyna Kupczak, Magurzanki