Świadomie odchodzimy od powszechnego systemu oceniania, który według nas nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem posiadanych umiejętności, zamyka w ramy szablonowego myślenia, kształtuje postawę oceniającą wobec siebie i innych, może blokować nas przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej naszej przyszłości, a przede wszystkich utrwala w nas przeświadczenie, że uczymy się dla oceny, a nie dla siebie samych.

Poczyniliśmy pierwszy krok by pokazać Wam, że w całym procesie edukacji, najważniejsze są zdobywane umiejętności, poszerzanie wiedzy i swój osobisty rozwój bez potrzeby rywalizacji i porównywania się do innych.

Każdy  Człowiek jest wyjątkowy i posiada unikatowy zestaw predyspozycji i talentów, które może rozwijać świadomie w swoim własnym rytmie. Edukacja powinna umożliwiać ten rozwój, dawać radość oraz pobudzać ciekawość poznawania świata bez wywierania presji i przymusu.

Chcemy, by nowy system przesłuchań kojarzył się Wam pozytywnie, wzbudzał tylko dobre emocje i kształtował umiejętności potrzebne do wystąpień publicznych. Przede wszystkim ten system ma zmienić wasze myślenie i podejście do edukacji, tak by stała się ona przyjemnością i wynikała z Waszej potrzeby i chęci nabywania nowych umiejętności.

W tym roku, zamiast ocen, otrzymywaliście punkty w skali od 1 -10 za każdą umiejętność. Każda klasa (skrzypce, śpiew, heligonka, basy) ma swój zbiór umiejętności. Punktowanie tych umiejętności ma Wam pokazać na ile opanowaliście dany zakres, nad czym można jeszcze popracować w przyszłości i co jest waszą mocną lub słabą stroną. W kolejnych latach będziemy pracować i udoskonalać fundacyjny system przesłuchań tak, by pozwalał Wam w naturalny i przyjazny sposób rozwijać swoje talenty i pasje.