Organizacje i firmy znane w skali kraju rzadko kojarzą się z małym zespołem, w którym ludzie-orkiestry, budują niewielką liczbą rąk rzeczy oparte na wielkiej pasji. Fundacja Braci Golec jest jedną z takich organizacji.

Jej codzienne działania są rozproszone w dziesięciu gminach, gdzie w Ogniskach Twórczości Artystycznej trzynastu instruktorów uczy dzieciaki śpiewu i gry na instrumentach. Nie ma swojej siedziby głównej, biura i własnych sal do nauki czy organizacji koncertów. Pomysły, plany i sprawy wielkiej wagi omawiane były do niedawna na kilku spotkaniach w roku, w tych nielicznych okazjach, gdy gromadzą się wszyscy zaangażowani w pracę w fundacji – instruktorzy i koordynatorzy, na co dzień komunikujący się między sobą głównie zdalnie.

W ciągu 15 lat Fundacja Braci Golec znacząco urosła i poszerzyła zakes swoich działań. Wydaje płyty, organizuje więcej koncertów, warsztatów, otwiera nowe Ogniska Twórczości Artystycznej i przyjmuje pod swoje skrzydła coraz więcej podopiecznych i szkoli nowych instruktorów. Powstały w ubiegłym roku Górski Uniwersytet Ludowy dorzucił do tego jeszcze kilka cegiełek – między innymi klasy mistrzowskie, Chór Ludowy i działania nad zaangażowaniem rodziców. Trzon ekipy organizacyjnej spotyka się na cotygodniowych Śniadaniach Branżowych. Czasem spotkania te mają charakter burzy mózgów, poszukiwania inspiracji i rozwiązań dla szerszych problemów, a czasem podążania za konkretnym celem.

– Raz skupiamy się na koncercie, który planujemy zorganizować, kiedy indziej na warsztatach wybiegamy w przyszłość. Ale często mamy po prostu okazję porozmawiać o sprawach bieżących, bo na co dzień każde z nas pochłonięte jest swoją częścią i jesteśmy zabiegani – mówi koordynatorka projektu, Małgorzata Młynarz. Ludzie tworzący Fundację Braci Golec i Górski Uniwersytet Ludowy to aktywni muzycy, zaangażowani w swoje projekty muzyczne, związane z kulturą ludową i innymi pasjami. Część z nich nie tylko uczy dzieciaki grać i śpiewać czy przekazuje im wiedzę na temat obrzędów, ale również aktywnie działa na rzecz rozwoju fundacji i projektu. Rafał Bałaś zajmuje się promocją i koordynuje działalność Ognisk Twórczości Artystycznej ,angażuje się w działalność wydawniczą, przygotowuje grafiki i organizuje koncerty i wraz z Martą Matuszną-Wejchenig – koordynują zajęcia Klasy Absolwentów. Małgorzata Filary, poza nauczaniem gry na skrzypcach, pełni rolę koordynatorki metodologicznej i trzyma pieczę nad przygotowaniem instruktorów do nauczania we wspólnej, jednolitej idei. Brygida Sordyl poza prowadzeniem zajęć ze śpiewu i skrzypiec organizuje Święto Pieśni. Śniadania branżowe są okazją by być stale w kontakcie, by stworzyć wspólną przestrzeń, której do tej pory fundacji brakowało.