Spotkania z superwizorką pozwalają przyjrzeć się pracy na poziomie indywidualnym i zespołowym. Zatrzymać na chwilę w codziennej gonitwie i zobaczyć więcej niż plany i sprawy bieżące. To dodatkowe narzędzie służące poprawie komunikacji i działania zwłaszcza w organizacji, która oparta jest na kontaktach między ludźmi z bardzo zróżnicowanych środowisk. Ekipa Górskiego Uniwersytetu Ludowego również korzysta ze spotkań z superwizorką by rozwijać współpracę wewnętrzną i zewnętrzną lepiej się komunikując i optymalizując swoje działania.  

– Takie spotkania dają nam zewnętrzne spojrzenie na to co robimy, jak i po co – mówi koordynatorka działań Górskiego Uniwersytetu Ludowego, Małgorzata Młynarz.

– Korzystamy z pomocy bardzo doświadczonej osoby, która pomaga nam uzyskać głębszy wgląd w pracę, plany i wspólne funkcjonowanie w fundacji. Pomaga nam lepiej nazwać pewne sytuacje, użyć odpowiednich słów by lepiej się wyrazić, w tym, co chcemy przekazać. Rzuca również światło na sytuacje, na które nie zwracaliśmy uwagi. Tematy mogą być przeróżne. Dla nas takim tematem jest zespół i praca w nim – dodaje.

Superwizja to spotkania z pogranicza terapii i coachingu. Większość ekipy Fundacji Braci Golec pracuje na co dzień z podopiecznymi w Ogniskach Twórczości Artystycznej, istotne sprawy operacyjne, bieżące czy plany omawiając na cotygodniowych Śniadaniach Branżowych. W ramach Górskiego Uniwersytetu Ludowego, do wspólnych działań zaproszeni zostali dodatkowo absolwenci, rodzice i opiekunowie oraz wolontariusze, a także nowi instruktorzy i osoby koordynujące. Do tego dochodzi coraz więcej instytucji i partnerów. To szerokie i bardzo zróżnicowane środowisko wymaga polepszenia umiejętności komunikacyjnych i optymalizacji działań. Stale zmienia się charakter pracy, dochodzą nowe zadania, a czas nie staje się coraz bardziej elastyczny.

– Na pierwszych spotkaniach przyglądaliśmy się temu jak pracujemy w zespole. Czego komu brakuje, co komu pomaga, a co przeszkadza w komunikacji, co chciałby poprawić u siebie i innych. Taka praktyka udzielania informacji zwrotnej. Bardzo cenna. Dużym wyzwaniem dla wielu osób jest w komunikacji mówienie o czyimś zachowaniu (zwłaszcza defektach), a nie o kimś. Górski Uniwersytet Ludowy przyniósł zupełnie nowe działania i zadania, które trzeba przemyśleć, zrealizować i się w tej sytuacji odnaleźć. Tam, gdzie są ludzie wciąż coś się dzieje, zmienia i zawsze można coś poprawić. A my chcemy wciąż się rozwijać – dodaje Małgorzata Młynarz.

– Takie spotkania dają nam zewnętrzne spojrzenie na to co robimy, jak i po co – mówi koordynatorka działań Górskiego Uniwersytetu Ludowego, Małgorzata Młynarz.

– Korzystamy z pomocy bardzo doświadczonej osoby, która pomaga nam uzyskać głębszy wgląd w pracę, plany i wspólne funkcjonowanie w fundacji. Pomaga nam lepiej nazwać pewne sytuacje, użyć odpowiednich słów by lepiej się wyrazić, w tym, co chcemy przekazać. Rzuca również światło na sytuacje, na które nie zwracaliśmy uwagi. Tematy mogą być przeróżne. Dla nas takim tematem jest zespół i praca w nim – dodaje.

Superwizja to spotkania z pogranicza terapii i coachingu. Większość ekipy Fundacji Braci Golec pracuje na co dzień z podopiecznymi w Ogniskach Twórczości Artystycznej, istotne sprawy operacyjne, bieżące czy plany omawiając na cotygodniowych Śniadaniach Branżowych. W ramach Górskiego Uniwersytetu Ludowego, do wspólnych działań zaproszeni zostali dodatkowo absolwenci, rodzice i opiekunowie oraz wolontariusze, a także nowi instruktorzy i osoby koordynujące. Do tego dochodzi coraz więcej instytucji i partnerów. To szerokie i bardzo zróżnicowane środowisko wymaga polepszenia umiejętności komunikacyjnych i optymalizacji działań. Stale zmienia się charakter pracy, dochodzą nowe zadania, a czas nie staje się coraz bardziej elastyczny.

– Na pierwszych spotkaniach przyglądaliśmy się temu jak pracujemy w zespole. Czego komu brakuje, co komu pomaga, a co przeszkadza w komunikacji, co chciałby poprawić u siebie i innych. Taka praktyka udzielania informacji zwrotnej. Bardzo cenna. Dużym wyzwaniem dla wielu osób jest w komunikacji mówienie o czyimś zachowaniu (zwłaszcza defektach), a nie o kimś. Górski Uniwersytet Ludowy przyniósł zupełnie nowe działania i zadania, które trzeba przemyśleć, zrealizować i się w tej sytuacji odnaleźć. Tam, gdzie są ludzie wciąż coś się dzieje, zmienia i zawsze można coś poprawić. A my chcemy wciąż się rozwijać – dodaje Małgorzata Młynarz.