CHÓR LUDOWY

Chór Ludowy, to miejsce dla osób chcących nabywać umiejętności śpiewu tradycyjnego. To przestrzeń do pracy nad emisją głosu, do odkrywania swoich możliwości wokalnych, doskonalenia umiejętności pracy w grupie oraz poznawania brzmienia swojego regionu. Po latach pracy z dziećmi, zdecydowaliśmy się przygotować ciekawą ofertę również dla ich rodziców, opiekunów i wszystkich chętnych do nauki śpiewu. Cotygodniowe zajęcia stwarzają okazję do integracji i zgłębiania kultury górali żywieckich. To również znakomita okazja do dobrej zabawy i artystycznej formy wyrażenia siebie, także podczas koncertów. To również propozycja dla tych, których ścieżki z grą i śpiewem rozminęły się, ale poszukują możliwości powrotu.

Czym jest śpiew?

„Dźwięk to ruch, oddech i wibracja. Towarzyszy nam on od przyjścia na świat, a nawet wcześniej. Jest w nas i wokół nas. Każdemu dźwiękowi przypisany jest określony kolor oraz centra energetyczne w naszym ciele”.  

Olga Szwajgier

Odkrywaj...

Muzyka Beskidu Żywieckiego, szczególnie nauka śpiewu, bogactwo obrzędów i piękno tradycji, którą tworzą kolejne pokolenia – wszystko to można poznać dzięki uczestnictwu w Górskim Uniwersytecie Ludowym. Odkrywaj żywe oblicze kultury naszego regionu dzięki naszym kursom. Zapraszamy na Chór Ludowy !!

Nasze cele

  • Pragniemy uwydatnić wyjątkowość śpiewu jako tej wartości która  bezpośrednio związana jest  z rozwojem człowieka, mową oraz pierwszym okrzykiem który wydajemy przychodząc na świat.
  • Pragniemy upowszechniać bogactwo kulturowe Żywiecczyzny, dbać o jego zachowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom.
  • Pragniemy zachować naturalność i trwałość przekazu tekstów oraz pieśni.