I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE to nowy festiwal muzyczny, odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia.Chcemy, aby w nowym festiwalu przeglądała się historia regionu i jego dzień dzisiejszy, toteż wydarzenia kulturalne w ramach projektu prezentować będą muzykę różnych epok i stylów: od muzyki poważnej do ambitnej muzyki popularnej poprzez muzyczne eksperymenty. Występować będą uznani artyści z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, lecz w festiwalowych salach koncertowych nie zabraknie również solistów i zespołów z innych części świata.